TÖRZSKÁRTYA PROGRAM
BELÉPÉSI NYILATKOZAT - HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

TÖRZSKÁRTYA PROGRAM
BELÉPÉSI NYILATKOZAT - HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

Szinga sport Kft. 1038 Budapest, Tündérliget u. 2.

Alulírott jelen belépési nyilatkozat elfogadásával kijelentem, hogy a Sportfactory Törzskártya Programban részt kívánok venni az alábbiak szerint:

Tudomásul veszem, hogy regisztrációs űrlap önkéntes elhatározásom alapján történő kitöltésével és elfogadásával jogosultságot szerzek a részemre kiállított Törzskártya használatára, valamint az ahhoz kapcsolódó kedvezmények és szolgáltatások igénybevételére.

Kijelentem, hogy a Sportfactory Törzskártya Program feltételeiről, és a biztosított kedvezményekről, szolgáltatásokról részletes tájékoztatást kaptam, a részvétel feltételeit elfogadom (Törzskártya Kedvezmény Program ismertető).

Elfogadom, hogy a Sportfactory Törzskártya Programban kizárólag a Törzskártya felmutatásával vagyok jogosult a kapcsolódó kedvezmények és szolgáltatások igénybevételére.

Elfogadom és tudomásul veszem, hogy a Szinga Sport Kft. a megadott adatokat a Törzskártya programban való részvételem céljából, és ezen célhoz kötötten használja fel és tartja nyilván, így ezen adatok harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra.

Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat a Szinga Sport Kft. harmadik személyek részére kizárólag törvényben előírt kötelező rendkívüli adattovábbítások esetén adhatja át. A Szinga Sport Kft. ezen adatokat teljes mértékben a vonatkozó jogszabályok betartásával kezeli.

Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Szinga Sport Kft. jelen nyilatkozatban foglalt személyes adataim kezelését végezze.

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.

Elfogadom, hogy a Szinga Sport Kft. nem vállal felelősséget a törzskártya elveszítéséből adódó kár bekövetkeztéért, az illetéktelen felhasználásért, egyéb visszaélésért. Amennyiben a Törzskártya megsemmisül, megsérül, elvész vagy ellopják köteles vagyok azt a Szinga Sport Kft.-nak haladéktalanul jelezni.