TÖRZSKÁRTYA PROGRAM
BELÉPÉSI NYILATKOZAT - HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

TÖRZSKÁRTYA PROGRAM
BELÉPÉSI NYILATKOZAT - HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

Szinga sport Kft. 1038 Budapest, Tündérliget u. 2.

Tájékoztatás az érintett jogairól

Az adatkezelő neve, címe: Szinga Sport Kft. 1038 Budapest, Tündérliget u. 2.

Az adatkezelő képviselője (név, elérhetőség): Gém Péter

Az adatkezelő honlapja: www.sportfactory.hu

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés célja: Név: kártyatulajdonos azonosítása, e-mail cím: kapcsolattartás és kártyatulajdonos azonosítása, lakcím: kártyatulajdonos azonosítása, születési idő: személyre szabott ajánlatok biztosítása és születésnapi köszöntő, telefonszám: kapcsolattartás

Adatfeldolgozó igénybevétele: Netlient Kft., 2600 Vác, Háló köz 3.

A személyes adatok tárolásának időtartama: 10 év

Az utolsó rögzített vásárlói aktivitást követő 5 év után a kártya inaktívvá válik, ettől kezdve kizárólag tárolás történik, majd a következő 5 év elteltével ha a kártyatulajdonos nem kéri a kártya újra aktiválást, megtörténik az adatok törlése.

Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van

  • a) kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  • b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
  • c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adat-hordozhatósághoz, továbbá
  • d) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
  • e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti a szingasport@playersroom.hu e-mail címen.
  • f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, posta-cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
  • g) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely Társaságunk honlapján található.

Az adatkezelési tájékoztató közvetlen linkje: https://sportfactory.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).